ceo-1

วิสัยทัศน์ คุณอภิภู เวชโชกิตติกร

เราทุกท่านล้วนมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตดีที่สุด ทั้งนี้ปัจจุบันมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้ชีวิตและสุขภาพของเราถดถอยลงไปเรื่อยๆ เดอะวิสดอมพลัส ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ดังที่กล่าวมา ชีวิตที่ดีที่สุดนั้นควรจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทั้งความมั่นคงในชีวิต ความมั่งคั่งในระบบการเงิน ความมั่นใจในสุขภาพที่ดี ทั้งหมดนี้ เดอะวิสดอมพลัส ถือเป็นภาระหน้าที่หลักที่จะนำพานักธุรกิจ สมาชิก พนักงาน และลูกค้า ให้มีคำตอบในชีวิตตั้งแต่วันที่ก้าวเข้ามาในครอบครัวของ เดอะวิสดอมพลัส และสามารถส่งต่อความสุขความมั่นคงมั่งคั่งต่างๆให้กับคนที่รักได้อย่างภาคภูมิใจ
ผมขอถือโอกาสนี้ต้อนรับและเชิญชวนทุกท่านอย่างใจจริงสู่ครอบครัว เดอะวิสดอมพลัส ซึ่งเรามีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์อันประกอบด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อมอบสิ่งที่เราทุกคนแสวงหา จากอดีตที่เราอาจจะยังไม่พบเจอแต่วันนี้เราขอเดินไปพร้อมๆกับทุกท่านเพื่อพบกับสิ่งที่สามารถทำให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีที่สุด..The Wisdom Plus “Passion for the Best life”

อภิภู เวชโชกิตติกร

Passion For The Best Life

family-730320_640

วิสัยทัศน์
*เดอะ วิสดอม พลัส*เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยส่งเสริมการดำรงอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่มั่นคง เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องโภชนบำบัด เพื่อสุขภาพและความงาม เดอะ วิสดอม พลัส เข้าสู่กลุ่มผู้สนใจสุขภาพด้วยวิธีการขายตรงให้กับกลุ่มสุขภาพช่วยพัฒนาให้เกิดสมดุล ของร่าง กายและจิตใจในระดับบุคคล สรรสร้างสังคมของผู้รักสุขภาพ และสร้างโอกาสที่ส่งเสริม ความมั่นคงต่อสถานภาพทางการเงินของนักธุรกิจ The Wisdom Plus  ทุกคน

family-thewisdomplus

*เดอะ วิสดอม พลัส*ส่งเสริมเศรษฐกิจ
เป็นบริษัทของคนไทยที่ช่วยกันส่งเสริมเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่ตลาดสากล ร่วมทั้งช่วยกัน สร้างเครือข่ายของการดูแลสุขภาพทางเลือก การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพทางเลือก ในภาคพื้นเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และแบ่งปันส่วนต่างของราย ได้ให้กับนักธุรกิจ The Wisdom Plus ทุกๆท่าน

family-thewisdomplus2

ปณิธาน
ปณิธานของ *เดอะ วิสดอม พลัส*คือส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีวิถีชีวิตของสุขภาพดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคง ด้วยโอกาสธุรกิจทางสุขภาพ และนวัตกรรม ในการดูแลคุณภาพชีวิต ดั่งนิยามที่ว่า “Passion For The Best Life”

family-thewisdomplus3

*เดอะ วิสดอม พลัส*
ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ลงทุน ที่ต้องการตอบแทนแก่สังคม และส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการศึกษา ผ่านงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และยังช่วยกระจายรายได้ไปตามกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และช่วยส่งเสริมความอิสระทางการเงินให้กับนักธุรกิจ The Wisdom Plus ในทุกระดับชั้น

family-thewisdomplus4

*เดอะ วิสดอม พลัส*
ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลและความตั้งใจของผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพ ของผู้คนที่ต่างหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกันมากขึ้น เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ บริษัทได้พัฒนาขึ้น ซึ่งล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา เหล่านั้น ประกอบกับเศรษฐกิจที่ซบเซา บริษัท *เดอะ วิสดอม พลัส*ต้องการสนับสนุนการช่วยเหลือ กันทางด้านสังคมส่งเสริมให้ใช้สินค้าไทย ที่ผลิตโดยคนไทยและเพื่อคนไทย และไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไปให้เขาเหล่านั้นได้มีธุรกิจเป็น ของตนเอง มีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

family-thewisdomplus5

การสนับสนุน
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยคุณในเรื่องรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทำธุรกิจ และแผนการตลาด เป็นต้น
Website www.thewisdomplus.com
เว็บไซด์ ซึ่งช่วยให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทำธุรกิจ และการบริหารทีม อีกทั้งยัง สนับสนุนระบบการสมัครออนไลน์อีกด้วย Facebook: The Wisdom Plus Health&Beauty
Call Center 0 2276 0228-32