Garden-Twin

การ์เด้น ทวิน
Garden Twin

สารสกัดอินทรีย์ บำรุงและรักษาหน้ายางพารา

สารสกัดอินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาติ ช่วยปกป้องหน้ายางและทำลายเชื้อโรคบริเวณเปลือก และหน้ายางพารา อีกทั้งช่วยเปลี่ยนเปลือกนอกให้เป็นชั้นท่อน้ำยางที่หนาขึ้น เพิ่มน้ำยาง หน้ายาง สมบูรณ์นิ่มกรีดง่าย ได้น้ำยางความเข้มข้นสูง คุณภาพดี ทำยางแผ่นได้เพิ่มขึ้น ต้นยางสมบูรณ์กรีดได้นานขึ้น

คุณประโยชน์

1. ช่วยเพิ่มน้ำยางให้ได้ปริมาณมากขึ้น
2. ช่วยเพิ่มความเข้มข้นน้ำยางให้สูงขึ้น ทำยางแผ่นได้เพิ่มขึ้น
3. ช่วยป้องกันโรคที่เกิดบริเวณหน้ายาง
4. ช่วยทำให้หน้ายางนิ่มกรีดง่าย
5. ทำให้ต้นยางและหน้ายางไม่โทรมกรีดได้นาน
6. ช่วยเพิ่มท่อน้ำยางบริเวณแปลือกชั้นใน
7. ช่วยฟื้นฟูสภาพหน้ายางที่ตายนึ่งให้กลับมามีน้ำยางอีกครั้ง
** หมายเหตุ ไม่ใช่สารเร่งน้ำยาง

ส่วนประกอบที่สำคัญ

1. สารสกัดอินทรีย์จากธรรมชาติ
2. สารอาหารที่จำเป็น
3. กรดอะมิโน
4. วิตามิน
5. สารช่วยเคลือบหน้ายาง

Garden-Twin-1

วิธีการใช้ มี 2 กรณี คือ :
1. กรณีใช้ทา
ผสมตามอัตราส่วน ต่อน้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณรอยกรีดหลังจากน้ำยางไหลหมดแล้ว (ช่องที่เก็บน้ำยาง) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้แปรงทาสีขนาด 2-3 นิ้ว ทาบริเวณรอยกรีดด้านบนขึ้นไป 30-50 ซม. ด้านล่างลงไป 30-50 ซม. ซึ่งอัตราส่วนที่ใชตามอายุยาง ดังนี้
1.1 อายุยางเริ่มเปิดกรีดปีแรก ใช้ 100 – 120 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
1.2 อายุยางเปิดกรีด 4 – 10 ปี ใช้ 120 – 160 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
1.3 อายุยางเปิดกรีด 10 ปีขึ้นไป ใช้ 200 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
1.4 เฉพาะหน้ายางที่หน้ายางตายให้ใช้แบบไม่ผสมน้ำ ทาบริเวณหน้ายางทุก 7 วัน และเพื่อให้ได้
ผลที่ดีขึ้น ควรใช้คู่กับพรีมา การ์เด้น เอ็กซ์แอล รดบริเวณโคนต้น (พรีมา การ์เด้น เอ็กซ์แอล สูตรน้ำ 20 -30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รดบริเวณโคนต้น ต้นละ 10-20 ลิตร 15 วัน ต่อครั้ง) ใช้เวลาประมาณ 15-45 วัน หน้ายางที่ตายจะสามารถกลับมากรีดได้อีกครั้ง (ระยะเวลาการฟื้นตัวขึ้นกับสภาพหน้ายางที่ตาย)
วิธีใช้ ใช้แปรงทาสีทา 1 ขวดขนาด 250 ซีซี ผสมน้ำได้ 1-2 ลิตร ทาได้ประมาณ 800-1600 ต้น

2. กรณีฉีดพ่น
ผสมตามอัตราส่วน ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณรอยกรีดหลังจากน้ำยางไหลหมดแล้ว (ช่องที่เก็บน้ำยาง) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยใช้กระป๋องพ่นปุ๋ยหรือยา ฉีดพ่นบริเวณ รอยกรีดด้านบนขึ้นไป 30-50 ซม. ด้านล่างลงไป 30-50 ซม. ซึ่งอัตราส่วนที่ใช้ตามอายุยาง ดังนี้
2.1 อายุยางเริ่มเปิดกรีดปีแรก ใช้ 160-220 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
2.2 อายุยางเปิดกรีด 4-10 ปี ใช้ 250 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
2.3 อายุยางเปิดกรีด 10 ปีขึ้นไป ใช้ 250-300 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร วิธีใช้กระป๋องพ่น 1 ขวดขนาด 250 ซีซี ผสมน้ำได้ 15-40 ลิตร ฉีดพ่นได้ประมาณ 800-1600 ต้น

ราคาขายปลีก
450 บาท
ดาวน์โหลด PDF