-รู้ทัน! โรคอัลไซเมอร์ ป้องกันได้

รู้ทัน! โรคอัลไซเมอร์ ป้องกันได้ คนไทยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ราว 6 แสนคน คาดเกิน 1 ล้านคนในอีก 14 ปีข้างหน้า –กระทรวงสาธารณสุขเผยในปี 2558 มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในไทยราว 600,000 คน และคาดว่าจำนวนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,117,000 คนในปี 2573 โดยจะเร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ ขยายความครอบคลุมของการบริการเพื่อชะลอให้ประชาชนมีอาการสมองเสื่อมช้าลง -น.พ. วรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุสำคัญของกลุ่มอาการสมองเสื่อมโดยพบได้ถึงร้อยละ 60-70 โดยทุก ๆ 68 วินาที จะมีผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งรายในโลก ขณะที่คาดว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้กว่า 50 ล้านคน ในส่วนของไทย พบความชุกของโรคนี้ประมาณร้อยละ 3-5 และจะพบมากขึ้นตามอายุ ซึ่งอาจพบสูงถึงร้อยละ 30 ในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 85 ปี –ปัจจุบันกรมการแพทย์ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านการป้องกัน รักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคนี้ในระยะยาว รวมทั้งจัดให้การป้องกันสมองเสื่อมรวมอยู่ในแผนงานป้องกันและดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุขภาพจิต ผู้สูงอายุและแผนการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพตลอดชีวิตด้วย –กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้สูงอายุมีอาการหลงลืม เช่น จำเหตุการณ์หรือคำพูดที่เพิ่งผ่านมาไม่ได้…